_ENGLISH LANGUAGE_

Engleski jezik i knjizevnost

10.11.2008.

Veznici - Conjunctions

Prema funkciji u rečenici veznici se dijele na:

 • dopunske (coordinative): and (i), but (ali), or (ili), yet (ipak) i dr.
 • zavisne (subordinative): that (da), if (ako), when (kada), though (iako) i dr.

 

Glavni veznici i njihova upotreba:before - We saw him before he left his office. (vidjeli smo ga prije nego što je napustio ured)

since - It was a long time since we met. (odavno se nismo vidjeli)

until, till - We all waited until the rain stopped. (svi smo čekali dok kiša nije prestala)

as soon as - As soon as he came we called his father. (čim je došao pozvali smo njegovog oca)

as well as - He did it as well as he could. (on je to učinio onako kako je on mogao)

as long as - You may keep this book as long as you want. (možete zadržati ovu knjigu koliko god želite)

either...or - Either you or your brother must go. (ili vi ili vaš brat morate ići)

neither...nor - Neither he or his sister knew this lesson. (ni on ni njegova sestra nisu znali ovu lekciju)

both...and - Both you and I think so. (oboje mislimo tako)

unless - I am not going to do this unless it is necessary. (neću to da uradim ako nije potrebno)

in order to - He came in order to hear news. (došao je da bi čuo vijest)

as much as - I have read as much I had time. (čitao sam onoliko koliko sam imao vremena)

though (although) - He knows that I was right, although he wouldn't admit it.
(on zna da sam bio u pravu iako on to ne bi priznao)

whether - I don't know whether to go or not. (ne znam da li da idem ili ne)

because - I don't like it because it's too tiresome. (ne volim to jer je isuviše zamorno)

05.09.2008.

BUDITE HUMANI POMOZITE ARNELI LJUBIJANKIC IZ CAZINA

Za Bosnu i Hercegovinu:

Od FOM SDP-a Cazin smo dobili poziv za pomoć našoj sugrađanki Arneli Ljubijankić, te se i cazin.net odaziva akciji. U dopisu se navodi: Naša prijateljica i članica Arnela Ljubijankić, rođena 29. 07. 1989. god. u Bihaću, od oca Teufika-Tetan i majke Jasmine, bivša učenica II Srednje škole u Cazinu, već dvije godine boluje od Multiple skleroze ( kaveriozni angiom ) a nedugo nakon otkrivanja te bolesti dijagnosticiran joj je i tumor na mozgu.Da bi Arnela ozdravila, neohodno je obaviti operativni zahvat u Cirihu, Švicarska, koji zajedno sa troškovima hospitalizacije i postoperativnog liječenja košta oko 75 000 CHF.

U današnja vremena rijetki su oni koji mogu sami platiti ovo liječenje ali nisu rijetki oni koji će kao i nebrojeno puta do sada pomoći da se sačuva još jedan mladi život u našoj općini.Sve novčane priloge možete uplatiti na žiro račun broj 1830800000000805 otvoren kod UNA BANKE.

Za inostranstvo:

Placanje izvrsiti preko LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG

SWIFT ADRESA: LHBIDEFF

IBAN:DE61500308000009902016

NAVESTI:

ARNELA LJUBIJANKIC

CAZIN,

BOSNA I HERCEGOVINA

KOD UNA BANKA d.d.Bihac,BiH

SWIFT ADRESA:PRBBBA2H(OBAVEZNO NAVESTI BANKA d.d.Bihac)

Molim vas da budete humani i da pomognete ovoj divnoj mladoj osobi koja treba vasu pomoc.HVALA VELIKA UNAPRIJED SVIMA OD SRCA.28.06.2008.

Uzvici - Interjections

Uzvici mogu izražavati:


 • čuđenje: ah! eh! what! strange! impossible! heavens! indeed! (zaista)

 • bol: ah! oh! o! alas! alack! ah me! woe to me! (jao meni) mercy to me! (nek mi se nebo smiluje)

 • radost: ah! o joy! ha,ha! hurra! huzza!

 • odobravanje: right! bravo! cheer up! (hrabro) well done!

 • obraćanje pažnje: behold! lo! see! holla! help! hark! (čuj) hold! I say! attention!
  wait! come on! hear, hear! what's the matter!


 • prijetnju: go away! get away! (gubite se) beware! (pazite) off! off! (gubite se)

 • pozdrav: good-morning! (dobro jutro), good-afternoon! (dobar dan) good-evening! good-night! welcome! farewell! (zbogom) hail! (zdravo)
15.06.2008.

Prilozi-Adverbs

Prilozi su riječi koje pobliže označuju glagole, pridjeve ili druge priloge:

 • uz glagol:
  John speaks loudly. (John priča glasno)
  She never smokes. (ona nikad ne puši)


 • uz pridjev:
  He is really handsome. (on je stvarno zgodan)
  She is less beautifull than her sister. (ona je manje lijepa nego njena sestra)


 • uz prilog:
  She drives incredibly slowly. (ona vozi nevjerovatno sporo)
  There is truly quietly. (tamo je zaista tiho)

Međutim, pred ovih funkcija prilozi imaju i druge funkcije, oni mogu:

 • izmjeniti smisao rečenice: Obviously, I can't know everything. (očito, ne mogu sve znati)

 • izmjeniti prijedložnu frazu: It's immediately inside the door. (to je odmah iza vrata)

 

 Po svom sastavu prilozi se u engleskom jeziku dijele na: proste, izvedene i složene.

 • Prosti prilozi su: now (sada), then (tada), fast (brzo), loud (glasno), right (pravo) i dr.

 • Izvedeni prilozi su oni koji se obrazuju od pridjeva nastavkom "ly":
  beautiful - beautifully (lijep - lijepo)
  bad - badly (loš - loše) itd.

 • Složeni prilozi su: a great deal (mnogo), at least (bar), at present (sada), at last (najzad) itd.

 

Po svom značenju prilozi se dijele na:

 • priloge za vrijeme: always (uvijek), ever (ikad), never (nikad), seldom (rijetko), often(često), soon (uskoro), sometimes (ponekad), early (rano), late (kasno) i dr.

 • priloge za mjesto: here (ovdje), there (tamo), in (u), out (iz), near (blizu), far (daleko), down (dole), up (gore) i dr.

 • priloge za količinu: more (više), no more (ne više), most (najviše), little (malo), many(mnogi), less (manje) i dr.

 • priloge za način: how (kako), as (kao), so (tako), quickly (brzo), why (zašto), truly (zaista), quietly (mirno), hardly (jedva), usefully (korisno), happily (sretno) i dr. Prilozi za način se obično tvore dodavanjem nastavka "-ly" na pridjev.

 • prilozi stupnja: very (vrlo), too (previše), enough (dovoljno), quite (sasvim) i dr.

 

Poređenje priloga

Prilozi obrazuju prvi i drugi stupanj poređenja na sljedeće načine:

 • dvosložni i višesložni prilozi, kao i prilozi sa nastavkom "ly" porede se na taj način
  što se za komparativ ispred priloga dodaje riječ "more", a za superlativ riječ "most".
  beautifully - more beautifully - most beautifully (lijepo - ljepše...);

 • jednosložni prilozi (kao i prilozi often i early) obrazuju komparativ nastavkom "er",
  a superlativ nastavkom "est":
  long - longer - longest (dugo - duže...);Nepravilno se porede sljedeći prilozi:well (dobro) - better - best
badly (loše) - worse - worst
much (mnogo) - more - most
little (malo) - less - least
near (blizu) - nearer - nearest, next
far (daleko) - farther, further - farthest, furthest
late (kasno) - later - latest, lastInače, u poređenju priloga važe sva ostala pravila koja se primjenjuju i na pridjeve.

U engleskom jeziku ima više pridjeva koji se upotrebljavaju i kao prilozi:

cheap (jeftin) - to sell cheap (prodavati jeftino)
dear (drag, skup) - to buy dear (kupiti skupo)
fair (lijep, pravilan) - to copy fair (prepisati čisto)
false (lažan) - to play false (varati u igri)
hard (težak) - to work hard (naporno raditi)
high (visok) - to charge high (propisati visoke cijene)
loud (glasan) - to speak loud (govoriti glasno)
low (nizak) - to speak loud (govoriti tiho)
near (blizak) - to draw near (približiti se)
right (prav) - to sing right (raditi kako treba)
short (kratak) - to stop short (iznenada stati)
wide (širok) - wide open (široko otvoren)Napomena: kada ovi prilozi dobiju priloški nastavak "ly", oni često mijenjaju smisao:
hard (težak, naporan) - hardly (jedva),
near (blizak) - nearly (skoro).

 

Prilog može imati tri položaja u rečenici:

 • na početku (prije subjekta):
  Now we will study adverbs. (sada ćemo učiti priloge)

 • u sredini (između subjekta i glavnog glagola):
  We often study adverbs. (mi često učimo priloge)

 • na kraju (iza glavnog glagola ili objekta):
  We study adverbs carefully. (mi pažljivo učimo priloge)
01.06.2008.

Prijedlozi - Prepositions

Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke.

Prijedlozi se dijele na:


a) prijedloge za mjesto: at (u, na, kod, pri), to (u, ka, prema), in (u), into (u), on (na),
between (između), in front of (ispred), before (ispred), above (iznad), behind (iza),
under (ispod) i dr;


b) prijedlozi za vrijeme: before (prije), after (poslije), since (od), on (u) i dr;

c) prijedlozi za očuvanje porijekla, uzroka, cilja: from (od), by (od), through (pomoću),
towards (prema);

d) prijedlozi za sredstva: by (od, pomoću), in (u), with (s, sa), without (bez).


Prijedlozi mogu biti složeni, tj. sastavljeni su od više riječi: into (u), upon (na), within (u),outside(napulju), throughout (skroz).

Poslije prijedloga uvijek slijedi "imenica", a nikad glagol. Pod "imenica" mislimo na:


imenice (dog, money, house, love);
lične imenice (Sarajevo, Zagreb, Beograd, Edin, Mary);
zamjenice (you, him, us);
grupne imenice (my first job, your blue book);
gerund (swimming).Pošto poslije prijedloga ne može ići glagol, a ako to želimo onda moramo koristiti "-ing" oblik koji je ustvari gerund ili glagolska imenica.subjekat + glagol
prijedlog
"imenica"
The food is

on

the table.

She lives

in

Japan.

Mary is looking

for

you.

The letter is

under

your blue book.

Pascal is used

to
English people.

She isn't used

to

working.

I ate

before

coming.Upotreba nekih glavnih prijedloga:


of - he is a friend of mine (on je moj prijatelj)
what are you thinking of? (o čemu mislite?)

from - where did you came from?
(odakle ste?)
whom did you get this book from? (od koga ste dobili ovu knjigu)
I translated this from English into Bosnian (preveo sam to sa engleskog na bosanski)

to - I get into my office every morning
(svako jutro idem u kancelariju)
we went to see him (pošli smo da ga posjetimo)
I want to tell you the truth (želim da vam kažem istinu)

at - the family is at dinner
(porodica ruča)
she is at the dressmaker's (ona je kod krojačice)
he is standing at the door (on stoji kod vrata)

in - I live in Visoko
(živim u Visokom)
my money is in my pocket (moj novac je u džepu)
I'll be back in a minute (vraćam se za minut)

into - he came into the room i(ušao je u sobu)
I put the money into my pocket (stavio sam novac u džep)

about - what are you talking about? (o čemu pričate)
she walked about the house (hodala je po kući)
it's about seven o'clock (oko sedam je sati)
I was about to go home when she came (upravo sam htio da odem kad je ona došla)

since - I haven't seen you since last Friday (nisam vas vidjeo od prošlog petka)

for - I haven't seen you for ages
(nisam vas vidjeo od odavno)
I waited for an hour (čekao sam jedan sat)
I did it for you (to sam za vas učinio)

except - there was no one at the conference except the president
(niko sem predsjednika nije bio na konferenciji)

between - what is between you and her (šta je između tebe i nje)
there is great difference between words and deeds (velika je razlika između riječi i djela)

among - you will find some interesting girls among this students (naći ćete interesantne djevojke među ovim studenticama)

before - she stood before the door waiting (stajala je pred vratima i čekala)
came before eight o'clock (dođi prije osam)

beyond - this is beyond my understanding (to ne mogu da shvatim)
his house stands beyond that road (njegova kuća se nalazi iznad ovog puta)

without - I shall be lonely without you
(bit ću usamljen bez vas)
she left without saying good-bye (otišla je bez zbogom)

towards - they came to the house
(prišli su kući)

until - I shall wait until they come (čekat ću dok oni dođu)

till - I have been waiting for you till now (sve do sada sam vas čekao)

with - will you take me with you (hoćete li me povesti sa sobom)
the proposal was approved with great majority (prijedlog je prihvaćen velikom većinom)
I cannot remain with him any longer (ne mogu više ostati s njim)
he cut himself with a knife (posjekao se nožem)

regarding - what have you done regarding this report? (šta ste učinili u vezi sa ovim izvještajem)

Pored ovih prijedloga u engleskom jeziku imamo i tzv. prijedložne fraze (prepositional frases):

in spite of (uprkos)
in front of (ispred)
according to (prema)
because of (zbog)
on account of (radi)
by means of (pomoću)

There was a pool in front of his house. (pred njegovom kućom se nalazio bazen)
This is not truth in spite of what he has said. (to nije istina uprkos tome što je on rekao)

22.05.2008.

Pridjevi - Adjectives

Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva riječ, pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod, ni broj ni padež. Pridjev obično stoji ispred imenice.

Pridjevi se dijele na:

 • lične (proper), koji se pišu velikim slovom: Bosnian, Croatian, Serbian, English, German, Italian;

 • opisne (descriptive): young, beautiful, green;

 • količinske (quantitative): some, few, much, all, enough;

 • pokazne (demonstrative): the this, that, these, those, such, younder, the same, the order;

 • neodređene (indefinite): a, an, any, one, certain, another;

 • diobne (distributive): each, every, either, neither;

 • prisvojne (possessive): my, your, his, her, its, our, their;

 • upitne (interrogative): what, which.

 

Poređenje pridjeva - Comparasion

Pridjevi imaju tri stupnja poređenja:
prvi stupanj - jednakost - positive
drugi stupanj - nejednakost - comparative
treći stupanj - nadmoćnost - superlative.


Jednakost se izražava pomoću riječi "as...as" i pozitiva pridjeva.

He is as rich as his friend. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj).
He is as strong as a horse. (jak je kao konj)
Komparativ, kojim se izražava umanjenost, obrazuje se pomoću riječi "less...then":
He is less rich than his brother. (on je manje bogat od svog brata)

Komparativom se izražava uvećanost, i obrazuje se:


- kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka "er":

He is richer than his friend. (on je bogatiji od svog brata);

- kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka "more" ispred pridjeva:
He is more independent than his brother. (on je samostalniji od svog brata);

- "sve više i više" se prevodi svezom "and" koja prethodi i dolazi poslije komparativa za
uvećanje: stronger and stronger
(sve jači i jači).
Ako je pridjev višesložan, ponavlja se samo prilog "more":
more and more contemptible (sve više omrznutiji).

Treći stupanj superlativ može biti:

 • relativni, kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu.

  On se pravi kod:
  -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak "-est": he is the richest (on je najbogatiji);
  -višesložnih pridjeva kojima prethode riječi "the most":
  he is the most intelligent (on je najpametniji);


 • apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very:
  It is most true. (to je veoma tačno, to je ponajviše tačno).
  Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva, umjesto very upotrebljava se much ili very much:
  I am much obliged to you. (veoma sam vam zahvalan).

 

Pravopisna pravila pri poređenju

Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik, taj se suglasnik udvostručuje:
fat- fatter- the fattest (debeo),
big- bigger- the biggest
(velik).

Ako se pridjev završava muklim "e", na komparativ i superlativ dodaju se nastavci "-r", odnosno "-st":
fine- finer- the finest (lijep).

Ako se pridjev završava sa slovom "y" ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u "i":

pretty- prettier- the prettiest (drag),
ali gray- grayer- the grayest (jer "y" dolazi poslije samoglasnika, a ne suglasnika).Poređenje pridjeva pomoću nastavka "-er" za komparativ i "-est" za superlativ naziva se germansko poređenje. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi - sa izuzetkom sljedećih:
just, more just, the more just
right, more right, the most right
.


Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na "-y", "-ow", "-er" ili na silabično "l", kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu:

pretty, prettier, the prettiest;
narrow, narrower, the narrowest;
clever, cleverer, the cleverest
simple, simplier, the simpliest;
polite, politer, the politest
.


Poređenje koje se dobiva dodavanjem riječi "more" za komparativ i "the most" za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu, kao i pridjevi koji se zavšavaju na "-ed" i "-ing":

famous, more famous, the most famous;
learned, more learned, the most learned;
beautiful, more beautiful, the most beautiful
.


mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. Takvi su pridjevi:

common, cruel, pleasant, quiet, cheerful, handsome itd.

 

Nepravilna komparacija pridjeva - Irregular comparasion

Nepravilno se porede sljedeći pridjevi:Positive
Comparative
Superlative
good (dobar) better the best
bad (loš)    
evil (zao) worse the worst
ill (bolestan)    
much (mnogo)    
many (mnogo) more the most
little (malen) less the least
late (kasan) later (kasniji) the latest (najnoviji)
  latter (dalji po redu) the last (posljednji)
pnear (blizak) nearer the nearest (najbliži)
    the next (sljedeći, do)
pold (star) older the oldest
  elder the eldest
far (daleko) farther (prostorno dalji) the farthest
  further (dalji po redu) the furthestKomparativ i superlativ složenih pridjeva:
kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev:

I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka)
I never saw a worse looking man. (nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda)

09.05.2008.

Padeži imenica - CASES OF NOUNS

U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku:

Primjer:

Jednina:
1. pad. A teacher had a book. (neki učitelj je imao knjigu)
2. pad. The book of the teacher was big. (knjiga tog učitelja bila je velika)
3. pad. We went to the teacher. (otišli smo učitelju)
4. pad. And we asked the teacher. (i zapitali smo učitelja)
5. pad. Teacher, is your book big? (učitelju, je li vaša knjiga velika?)
6. pad. After our conversation with the teacher. (poslije našeg razgovora sa učiteljem)
7. pad. We know more about the teacher. (znamo više o učitelju)


množina:
1. pad. Some teachers had books. (neki učitelji imali su knjige)
2. pad. The books of the techers were big. (knjige tih učitelja su bile velike)
            The teacher's books are always big. (knjige učitelja su uvijek velike)
3. pad. We went to the teachers. (otišli smo učiteljima)
4. pad. And we asked the teachers. (i zapitali smo učitelje)
5. pad. Teachers, are your books big. (učitelji, jesu li vaše knjige velike)
6. pad. After the conversation with the teachers. (poslije razgovora sa učiteljima)
7. pad. We know more about the teachers. (znamo više o učiteljima)


Prema tome, padeži se određuju prema mjestu u rečenici (prvi i četvrti), pomoću prijedloga (drugi padež pomoću prijedloga "of" ili nastavkom kad imamo prisvojni genitiv, treći padež pomoću prijedloga "to", šesti pomoću prijedloga "with", sedmi padež pomoći prijedloga "about"). Peti padež izražava se imenicom bez člana.


Drugi padež - Genitive


U engleskom jeziku drugi padež se može izraziti na više načina:


Normanskim genitivom (Norman genitive) koji se obrazuje pomoću prijedloga "of":

the book of the teacher (učiteljeva knjiga).

Saksonskim genitivom (Saxon genitive), koji se još zove "prisvojni genitiv"
(Possessive case). Ovaj padež se obrazuje tako da se imenici doda nastavak -'s.

teacher's book (učiteljeva knjiga).

Saksonski genitiv se obrazuje nastavkom -'s na imenicu koji se izgovara "z" iza zvučnih suglasnika i samoglasnika, a "s" iza bezvučnih suglasnika.

U jednini se dodaje -'s
teacher's book (učiteljeva knjiga)
Peter's toy (Peterova igračka)
boy's eyes (dječakove oči)
Ako se osobna imenica završava na -s, onda dodajemo samo apostrof, a nastavak
se izgovara kao "z":

Burn's works (Burnsova djela)
Ako se imenica završava na -s ili -ce kao i ispred riječi "sake", dodaje se samo
apostrof:

for goodness' sake (za Božju volju)
for conscience' sake (radi smirenja savjesti).


Osobne imenice mogu se završavati na -s, pa da ipak dobijaju nastavak -'s:
St. James's Square (trg Sv. Džejmsa)
for Doris's sake (radi Doris)
my boss's sister (sestra mog gazde).


Složenice dobijaju nastavak -'s na kraju:

after my mother-in-law's leaving (poslije odlaska moje punice).


U množini koja se završava na -s dodaje se samo apostrof:

my brothers' wives (žene moje braće).


Ako se imenica ne završava na -s u množini, onda ona ima nastavak -'s:
the children's toys (dječije igračke)
the mice's legs (mišije noge)
woman's right (ženska prava).

08.05.2008.

Množina imenica - Plural of Nouns

 

Opća pravila:
množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka "-s". Ovo se "s" izgovarakao naše "z" izuzev kada dolazi poslije tvrdih suglasnika.
Primjeri:


book - books (knjiga - knjige)
face - faces (lice - lica)Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak "-es",
koji se izgovara iz:


class - classes razred - razredi
bush - bushes grm - grmlje
bench - benches klupa - klupeImenice na "-o" dobijaju nastavak "-es" ako se "o" nalazi poslije suglasnika:


hero - heroes heroj - heroji
potato - potatoes krompiri - krompiri
negro - negroes crnac - crnciIzuzeci od ovog pravila su:


piano - pianos klavir - klaviri
canto - cantos spjev - spjevovi
octavo - octavos oktava - oktaveImenice na "o" poslije samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak "-e":


cuckoo - cuckoos kukavica - kukaviceImenice na "y" poslije suglasnika mijenjaju "y" u "i" i dobijaju nastavak "-es":country - countries zemlja - zemlje
lady - ladies dama - dame
story - stories priča - pričeali:day - days dan - dani
boy - boys dječak - dječaci
toy - toys igračka - igračkeImenice na "f" i "fe" mijenjaju "f" u "v" i dobijaju u množini nastavak "-es":half - halves polovina - polovine
calf - calves tele - telad
knife - knives nož - noževi
wife - wives supruga - suprugeIzuzeci od ovog pravila su:strife - strifes borba - borbe
fife - fifes svirala - svirale
staff - staffs štab - štabovi
gulf - gulfs struja - strujeImenice koje zavšavaju na "-oof", "-ief", "-ff" ne mijenjaju u "f" i dobijaju nastavak "-s":roof - roofs krov - krovovi
dwarf - dwarfs patuljak - patuljci
chief - chiefs poglavica - poglavice
cliff - cliffs greben - grebeniNeke imenice imaju u množini nastavak "-en":ox - oxen vo - volovi
child - children dijete - dijecaNeke imenice obrazuju množinu promjenom osnovnog samoglasnika:man - men čovjek - ljudi
woman - women žena - žene
tooth - teeth zub - zubi
Englishman - Englishmen Englez - Englezi
sportsman - sportsmen sportista - sportistiali:Roman - Romans Rimljanin - Rimljani
Norman - Normans Norman - Normani
German - Germans Njemac - NjemciNeke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem:brother - brothers
- brethren
(braća po krvi)
(braća u crkvenoj organizaciji, društvu)
cloth - cloths
- clothes
(štof)
(odijelo)Latinske imenice na "-us" i "-um" te grčke na "-on" i "-is" imaju u množini obično svoj
latinski odnosno grčki nastavak:radius - radii (poluprečnik, poluprečnici)
oasis - oases (oaza, oaze)Složenice obrazuju množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj riječi od koje
je složenica sastavljena, tj. od riječi koja nosi smisao. Ako je složenica sastavljena bez
imenica, onda nastavak za množiniu dobija posljednja riječ:looker-on - lookers-on (gledalac, gledaoci)
pick-pocket - pick-pockets (džeparoš, džeparoši)
forget-me-not - forget-me-nots (nezaboravak (cvijeće), nezaboravci)Neke složenice dobijaju obilježje množine uz oba dijela riječi:manservant - menservants (sluga, sluge)Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini:advice (savjet)
furniture (namještaj)
information (obavještenje)
progress (napredak)Ako je potrebno izraziti množiniu, onda se upotrijebi neka riječ u množini:two pieces of furniture (dva komada namještaja)Neke su imenice po svom obliku u jednini, a imaju značenje množine:people (ljudi)
mankind (čovječanstvo)
cattle (stoka)Imenica "news" (vijest) i "means" (sredstvo) imaju oblik množini ali su u jednini:what is the news (kakve su vijesti)
by the means (na ovaj način)Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini:cards (karte)
contents (sadržina)
poltics (politika)
mathematics (matematika)Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini:arm (ruka) arms (ruke, oružje)
letter (slovo) letters (književnost)
compass (kompas) compasses (šestar)
drawer (fijoka) drawers (donje gaće)
07.05.2008.

Rod imenica - Gender of Nouns

Opće pravilo:
U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda
(feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter).Kod živih bića rod razlikujemo na više načina:

- postoje različiti izrazi za muški i ženski rod:boy - girl dječak - djevojčica
father - mother otac - majka
brother - sister brat - sestra
son - daughter sin - kći
uncle - aunt ujak - tetka
nephew - niece nećak - nećaka
king - queen kralj - kraljica
monk - nun kaluđer - kaluđerica
horse - mare konj - kobila
cock - hen pijetao - kokoška
drake - duck patak - patka
gander - goose gusak - guska- dodajemo nastavke:abbot
- abbess opat - opatica
actor - actress glumac - glumica
count - countess grof - grofica
duke - duchess vojvoda - vojvotkinja
emperor - empress car - carica
poet - poetess pjesnik - pjesnikinja
prince - princess princ - princeza
negro - negress crnac - crnkinja
heir - heiress nasljednik - nasljednica
sorcerer - sorceress čarobnjak - čarobnica
lion - lioness lav - lavica
hero - heroine heroj - heroina
- obrazuju se složenice:man-servant - maid-servant sluga - sluškinja
cock-sparrow - hen-sparrow vrabac - vrabica
bull-calf - cow-calf junac - junica
male-elephant - female-elephant slon - slonica
landlord - landlady gazda - gazdaricaMnoge imenice imaju isti oblik i u ženskom i u muškom rodu:


pupil (učenik, učenica)
friend (prijatelj, prijateljica)
teacher (učitelj, učiteljica)
cousin (rođak, rodica)Ponekad da bismo označili rod ovih imenica dodajemo ove riječi:
gentleman, lady, male, female, man, woman:


lady-teacher (učiteljica).Od općeg pravila postoje sljedeći izuzeci:

 • "horse" i "dog" nisu sredneg već muškog roda;
 • "cat" je ženskog roda;
 • "child" može biti sva tri roda;
 • imenice: boat, ship, streamer, man-of-war, vessel nisu srednjeg već ženskog roda i označavaju se sa she;
 • ženskog roda su:
  imena država i zemalja;
  neki apstraktni pojmovi (misaone imenice) kao: victory, liberty, mercy grace, virtue;
  ženskog roda su i nature, earth i moon;
 • imenice koje izražavaju jaka osjećanja muškog su roda: love, anger, despair, fear;
 • muškog roda su također i: sun, death, time;
 • ptice, ribe, insekti su obično srednjeg roda;

U basnama životinje su personificirane pa su uvijek ženskog ili muškog roda.

05.05.2008.

Imenice -NOUNS

Imenice su riječi kojima nešto imenujemo. Npr:
man (čovjek),
town
(grad),
happiness
(sreća),
love
(ljubav) itd.

Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti:

 • opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste.
  boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd;

 • vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd.
  Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd;

 • zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u jednini.
  team (momčad), sugar (šećer), flock (jato), army (vojska) itd;

 • gradivne imenice (material nouns), služe označavanje tvari ili materija.
  lead (olovo), milk (mlijeko), air (zrak), ice (led) itd.

 • apstraktne imenice (abstract nouns), označuju nešto nestvarno, neko svojstvo ili stanje. fear (strah), health (zdravlje), thirst (žeđ) itd.Također, imenice dijelimo i na: brojive i nebrojive (Countable and Uncountable nouns).
Množinu tvore samo opće imenice. One obično označavaju nešto što se može brojati, te ih zovemo brojivim imenicama:

two girls (dvije djevojke), three months (tri mjeseca) itd.
Gradivne i apstraktne imenice, uzete u općem smislu, se ne mogu brojati. One su nebrojive i ne mogu se upotrebljavati u množini:
silver (srebro), thirst (žeđ), air (zrak) itd.


Stariji postovi

_ENGLISH LANGUAGE_
<< 11/2008 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30

>>>My web sites>>>

Laugh,laughing.... :-)
1.Father: Why did you get such a low score in that test?
Son: Absence
Father: You were absent on the day of the test?
Son: No, but the boy who sits next to me was!

2.Teacher: Your poem is the worst in the class. It's not only ungrammatical, it's rude and in bad taste. I'm going to send your father a note about it.
Pupil: I don't think that would help, teacher. He wrote it.

3.A kangaroo kept getting out of his enclosure at the zoo. Knowing that he could
hop high, the zoo officials put up a ten-foot fence. He was out the next morning,
just roaming around the zoo. A twenty-foot fence was put up. Again he go out.
When the fence was forty feet high, a camel in the next enclosure asked
the kangaroo, "How high do you think they'll go?"
The kangaroo said, "About a thousand feet, unless somebody locks the gate at night!"

4.Teacher: "Sam, what is the outside of a tree called?"
Sam: "I don’t know."
Teacher: "Bark, Sam, bark."
Sam: "Bow, wow, wow!"

5.Teacher: Why are you late, Joseph?
Joseph: Because of a sign down the road.
Teacher: What does a sign have to do with your being late?
Joseph: The sign said, "School Ahead, Go Slow!"

6.Teacher: How do you spell "dog"?
Pupil: d, o, g, enter.
Napravi DOBRO.ba!

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
52612

Powered by Blogger.ba